Київ, Лейпцизька, 16      (044) 5855516

  • Одеса, пр.Шевченка, 2а      (067) 6943145

Про компанію

Товариство з обмеженою відповідальність «Фінансово-кредитний супермаркет» є фінансовою компанією, яка має право на надання фінансових послуг , а саме: надання коштів у позику , у тому числі і на умовах фінансового кредиту та діє на підставі ліцензії, виданої згідно Розпорядження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3591 від 29.08.2017 року.

Основний вид діяльності компанії - надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Працюючи в умовах динамічного ринку роздрібних фінансових послуг України, ми формуємо свою пропозицію таким чином, щоб максимально задовольнити фінансові потреби клієнтів і надати їм своєчасну допомогу в досягненні фінансових успіхів, що є метою діяльності нашої організації.

Для досягнення даної мети ми прагнемо до створення довгострокових взаємовигідних партнерських взаємин з нашими клієнтами, заснованих на чесності, надійності та відповідальності. Віддаючи пріоритетність споживача при формуванні кредитних пропозицій, ми надаємо клієнтові свободу вибору оптимальної кредитної програми, цілі використання кредиту, а також способу його погашення.

Простота оформлення кредиту і мінімальний пакет документів для отримання суми грошей, що Вас цікавить, дозволять Вам своєчасно вирішити фінансові питання. Ви можете звернутися до відділення або залишити заявку на сайті.

Розкриття інформації фінансової установи

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово-кредитний супермаркет»

Код ЄДРПОУ: 38604217

Дата державної реєстрації: 02.03.2013

Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію та запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: №1 068 102 0000 0318933

Свідоцтво Нацкомфінпослуг або НКЦПФР про реєстрацію фінансової установи: ФК №676 від 17.12.2015 р., реєстраційний номер 13103263

Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ

Місцезнаходження: Код території за КОАТУУ 8038200000; 01015 м. Київ, вул. Лейпцизька, 16 тел.(044)585-55-26

  • Надання послуг факторингу
  • Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи: Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОТЕЛ СЕРВІС ГРУП", код ЄДРПОУ 40647884, УКРАЇНА, 65012, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Пантелеймонівська, 25. Дата запису: 11.07.2016 Номер запису: 15561020000059190
Склад Виконавчого органу Загальні збори учасників : засновники: Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОТЕЛ СЕРВІС ГРУП", код ЄДРПОУ 40647884, УКРАЇНА, 65012, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Пантелеймонівська, 25., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5 000 000,00 грн

Виконавчий орган, директор – Примак Оксана Василівна, Головний бухгалтер – Литвиненко Тетяна Іванівна.
Відділення № 1 в місті Одеса-кредитний центр Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-кредитний супермаркет» з місцезнаходженням: 65044, м. Одеса, БЦ "Шевченківский", пр-т Шевченка, 2а, офіс 209, послуги – надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, керівник Нейченко Альона Миколаївна.

Ліцензія на здійснення господарської діяльності на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження № 3591 від 29.08.2017 року, тимчасового зупинення дії ліцензії не застосовувалось, анулювання ліцензії не застосовувалось, ліцензія чинна (безстрокова).

Ліцензія на здійснення господарської діяльності з надання послуг факторингу, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження № 2661 від 15.06.2017 року, тимчасового зупинення дії ліцензії не застосовувалось, анулювання ліцензії не застосовувалось, ліцензія чинна (безстрокова).

Дозволи фінансовій установі не видавались.

Зітні дані можна завантажити за наступним посиланням:

Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалося, процедура санації не застосовувалась.

Рішення про ліквідацію Товариства не приймалося.

Сума позики, строк, вартість послуги та інші умови узгоджуються сторонами шляхом вибору споживачем(позичальником) запропонованих доступних параметрів позики та закріплюються договором, укладеним в паперовій та / або електронній формі . Детальний розмір фінансової послуги зазначений в Паспорті споживчого кредиту, в інфомації для споживача та в Додатку №1 до Договору, які надаються споживачу до укладання договору.

У Товаристві передбачений механізм захисту фінансовою установою прав споживачів. Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства. Порядок подання заяв, звернень, скарг споживачів фінансових послуг подаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та розглядаються у передбаченому в цьому законі порядку (позасудовий розгляд). Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів.

Адреса фінансової установи, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: УКРАЇНА, 01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУД. 16, (другий поверх оф.1). У Товаристві передбачена можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг. Спори, що виникають між кредитодавцем та споживачем протягом строку дії договору про споживчий кредит, вирішуються із застосуванням законодавства України шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до умов договору та законодавства України.

При наданні фінансових послуг не застосовуються компенсаційні схеми, створення гарантійних фондів для видів фінансових послуг, які надаються Товариством, чинним законодавством України не передбачено.

Державне регулювання ринків фінансових послуг щодо фінансових послуг здійснюється Національним банком України, : 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел. 0 800 505 240, електронна пошта nbu@bank.gov.ua. ; ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 https://dpss.gov.ua/contacts, електронна адреса info@dpss.gov.ua; Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві Індекс: 04053, Київ вул. Некрасовська, 10/8 Тел.(044) 486-54-86 ; еMail: info@kyiv-dpss.gov.ua, сайт: http://kyiv-dpss.gov.ua